بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد

بانک مرکزی ترکیه پس از ارزیابی و تجزیه و تحلیل‌ها در مورد تاثیر تقاضا، تورم و شوک‌های عرضه، تصمیم بر کاهش نرخ بهره گرفت

1709870
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره یک هفتگی تامین منابع پولی توسط بانک‌های داخلی از بانک مرکزی (رپو) را از 19 درصد به 18 درصد کاهش داد.

بانک مرکزی ترکیه در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: پس از ارزیابی و تجزیه و تحلیل‌ها در مورد تاثیر تقاضا، تورم و شوک‌های عرضه، تصمیم بر کاهش نرخ بهره سیاستی گرفته شد.

این بانک همچنین اعلام کرد که استحکام سیاست‌های پولی تاثیر انقباضی بیش از حد انتظار بر وام‌های تجاری داشته است.

ببیانیه مذکور افزوده است: با وجود افزایش نرخ واکسیناسیون تاثیر منفی سویه‌های جدید کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی کماکان ادامه دارد.خبرهای مرتبط