سیر صعودی در فروش مسکن به خارجیان در ترکیه

اعلام ارقام فروش مسکن در ترکیه در ماه اوت

1706161
سیر صعودی در فروش مسکن به خارجیان در ترکیه

در میزان فروش مسکن سالانه به خارجیان در ترکیه در ماه اوت 50.7 درصد افزایش قید گردید.

موسسه دولتی آمار ترکیه ارقام فروش مسکن در ماه اوت را اعلام کرد.

بموجب این ارقام در ماه اوت سال جاری خارجیان در سرتاسر ترکیه 5 هزار و 866 مسکن خریداری کردند.

میزان فروش سالانه مسکن به خارجیان در ماه اوت 50 ممیز 7 درصد افزایش یافت.

در میزان فروش مسکن به خارجیان، در ماه اوت شهر استانبول با 2 هزار و 729 در رده اول جای گرفته و این شهر را به ترتیب آنتالیا با 976 ، آنکارا با 400 ، مرسین با 242 و یالوا نیز با 233 خانه دنبال کردند.

میزان فروش مسکن به خارجیان در ماه‌های بین ژانویه الی اوت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 47 ممیز 6 درصد افزایش و به 30 هزار و 849 رسیدخبرهای مرتبط