تاکید محمد موش به اهمیت حمایت مجارستان از ترکیه

کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزیر تجارت و بازرگانی ترکیه و پیتر سیارتو وزیر تجارت خارجی و امور خارجه مجارستان

1660917
تاکید محمد موش به اهمیت حمایت مجارستان از ترکیه

محمد موش وزیر تجارت و بازرگانی ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با پیتر سیارتو وزیر تجارت خارجی و امور خارجه مجارستان اعلام کرد: حمایت مجارستان از به روز رسانی قرار داد وحدت گمرکی ترکیه و اتحادیه اروپا حائز اهمیت فراوانی است.

محمد موش ضمن جلب دقت به این موضوع که روابط تجاری بین دو کشور ترکیه و مجارستان در روزهای اخیر سرعت یافته‌است گفت: حجم تجاری بین دو کشور که در سال 2001 تنها 350 میلیون دلار بود، در اواخر سال 2020 به 3 میلیارد دلار نزدیک شد.

موش با اشاره به اینکه از سال‌ 2002 تا ماه مارس 2021 ، ترکیه حدود 91 میلیون دلار در کشور مجارستان سرمایه‌گذاری کرده‌است گفت: مقاطعه‌کاران ترکیه نیز تاکنون عهده‌دار 29 پروژه در مجارستان گردیده‌اند.

وزیر تجارت و بازرگانی ترکیه ضمن اشاره به اینکه در مذاکرات دو جانبه موضوع به روز رسانی قرار داد وحدت گمرکی با اتحادیه اروپا نیز مورد مذاکره قرار گرفته‌است اعلام داشت: حمایت مجارستان در این زمینه حائز اهمیت فراوانی است.

پیتر سیارتو وزیر بازرگانی مجارستان نیز ضمن اشاره به اینکه در اقتصاد جهانی دوره جدیدی  آغاز شده و ترکیه نیز یکی از کشورهای دارای اقتصاد پرتحرک و رشد سریع می‌باشد گفت: همکاری با ترکیه از نظر رشد و توسعه اقتصاد مجارستان بسیار مهم است.

پیتر سیارتو با اشاره به اینکه در مذاکرات با محمد موش موضوع به روز رسانی قرار داد وحدت گمرکی نیز مورد مذاکره قرار گرفته‌است گفت: به نظر من بایستی همکاری قوی بین ترکیه و اتحادیه اروپا وجود داشته باشد به همین علت نیز از به روز رسانی قرار داد وحدت گمرکی ترکیه و اتحادیه اروپا حمایت می‌کنیم.

وی در تاکید کرد: اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود در قبال ترکیه عمل کرده و نقش کلیدی ترکیه در امنیت اروپا بشکلی واضح و آشکار مورد تاکید قرار گیرد.خبرهای مرتبط