افزایش حجم صادرات ترکیه در ماه می

"حجم صارات ترکیه طی ماه گذشته با رشد 65.5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 16.5 میلیارد دلار رسید"

1650311
افزایش حجم صادرات ترکیه در ماه می

محمت موش وزیر تجارت ترکیه اعلام کرد حجم صارات کشور طی ماه گذشته با رشد 65.5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 16.5 میلیارد دلار رسید. این دومین میزان بزرگ صادراتی در ماه می طی سال‌های گذشته است.

وزیر تجارت ترکیه همچنین گفت: "میزان صادرات کشورمان طی 5 ماه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایش 38.3 درصدی به 82.5 میلیارد دلار رسید. ارزش صادرات یک سال گذشته نیز با 193.3 میلیارد دلار به رقم بی سابقه‌ای در دوره 12 ماهه رسیده است."خبرهای مرتبط