ترکیش ایرلاینز پرپروازترین شرکت هواپیمایی اروپا در هفته اول ماه فوریه

خطوط هوایی ترکیه، طی هفته اول ماه جاری با روزانه 588 پرواز در صدر شرکت‌های هواپیمایی در اروپا که بیشترین تعداد پرواز را داشته‌اند قرار گرفت.

1580258
ترکیش ایرلاینز پرپروازترین شرکت هواپیمایی اروپا در هفته اول ماه فوریه

خطوط هوایی ترکیه، طی هفته اول ماه جاری با روزانه 588 پرواز در صدر شرکت‌های هواپیمایی در اروپا که بیشترین تعداد پرواز را داشته‌اند قرار گرفت.

بر اساس گزارش سازمان امنیت سیر و سفر هوایی اروپا در تاریخ یکم تا هفتم ماه فوریه، شرکت هواپیمایی ترکیه با روزانه 588 پرواز رقبای خود را پشت سر گذاشته است. بر اساس این گزارش شرکت ایرفرانس  با روزانه 381 پرواز در رده دوم جای گرفته است.

طبق این گزارش در روزهای بین یکم تا هفتم ماه فوریه روزانه 8 هزار و 752 پرواز انجام شده است.

در این گزارش آمده است، علاوه بر شرکت ترکیش ایرلاینز که بیشترین تعداد پرواز در این دوره را داشته، شرکت هواپیمایی پگاسوس ترکیه نیز به 262 پرواز تحقق بخشیده است. خبرهای مرتبط