متمایل شدن سرمایه گذاران به بخش فروش مسکن به خارجیان در استانبول

بر اساس تحقیقات شرکت فروش غیرمنقول به خارجیان نویتا، استانبول، از نظر میانگین قیمت مسکن در بین جذاب ترین متروپول های اروپا جلب توجه می‌کند.

1561440
متمایل شدن سرمایه گذاران به بخش فروش مسکن به خارجیان در استانبول

استانبول در بخش مسکن همچنان به جذب سرمایه‌گذاران ادامه می‌دهد.

بر اساس تحقیقات شرکت فروش غیرمنقول به خارجیان نویتا، استانبول، از نظر میانگین قیمت مسکن در بین جذاب ترین متروپول های اروپا جلب توجه می‌کند.

بر اساس این تحقیق، استانبول در راس شهرهایی قرار دارد که بیشتر خارجیان جهت خرید مسکن آن را ترجیح می‌دهند و از آنجایی که هنوز به ارزش مورد نظر رسیده همچنان به جذب سرمایه گذار ادامه می‌دهد.

نیمی از فروش مسکن در کل ترکیه در استانبول تحقق یافته و خارجیان در سال 2019  20 هزار و 857 دستگاه و در سال 2020 نیز به رغم شیوع ویروس کرونا در ماههای بین ژانویه تا نوامبر در حدود 16 هزارو 867 دستگاه مسکن خریداری کردند.

استانبول که در عرصه های ملی و بین المللی از جذابیت سرمایه گذاری برخوردار است، در زمینه فروش مسکن به خارجیان نیز به سرعت پیشرفت می‌کند. 

اخیرا سرمایه گذاران با هدف احتمال دستیابی به سود کلان به شهر استانبول متمایل شده اند. خبرهای مرتبط