کارمن رین‌هارت: رهایی کامل از تاثیرات کروناویروس حدود 5 سال طول خواهد کشید

اقتصاددان ارشد بانک جهانی ابراز داشت که رهایی کامل از تاثیرات کروناویروس نوع جدید نزدیک به 5 سال طول خواهد کشید

1492556
کارمن رین‌هارت: رهایی کامل از تاثیرات کروناویروس حدود 5 سال طول خواهد کشید

کارمن رین‌هارت اقتصاددان ارشد بانک جهانی، اظهار داشت: با لغو ممنوعیتهای کروناویروس وضعیت کمی بهتر خواهد شد ولی بهبود کامل وضعیت اقتصادی حدود 5 سال طول خواهد کشید.

وی همچنین ابراز داشت که رکود موجودناشی از اپیدمی در برخی کشورها تا مدتی دیگر ادامه داشته و کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای ثروتمند، بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

اقتصاددان ارشد بانک جهانی، همچنین اعلام داشت که میزان فقر جهانی در نتیجه بحران موجود، برای اولین بار طی 20 سال اخیر افزایش خواهد یافت.خبرهای مرتبط