کشورهای آفریقایی به جای «فرانک سی‌.اف‌.ای» از واحد پولی جدید خود استفاده می کنند

هشت کشور عضو "جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" از سال آینده با تاسیس پولی مشترکی، استفاده از «فرانک سی‌.اف‌.ای» را متوقف خواهند کرد.

1327527
کشورهای آفریقایی به جای «فرانک سی‌.اف‌.ای» از واحد پولی جدید خود استفاده می کنند

آلاسان واتارا، رئیس جمهور ساحل عاج پس از دیدار با امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی در آبیجان خطاب به خبرنگاران گفت: 8 کشور عضو "جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" از سال آینده به‌جای «فرانک سی‌.اف‌.ای»، واحد پول مشترک و مستقل (ECO) را استفاده خواهند کرد.

وی در ادامه همچنین اظهار داشت:

«این 8 کشور رابطه فنی خود با بانک مرکزی و خزانه فرانسه را قطع و واحد پولی جدید را خودشان مدیریت خواهند کرد. ارزش این پول جدید نیز مانند «فرانک سی‌.اف‌.ای» با یورو ثابت خواهد شد.

فرانک سی‌.اف‌.ای، تا کنون ابزار مهمی بوده، اما جهت استحکام بخشیدن به دینامیک بزرگ ما باید اصلاحات بزرگتری انجام داده و قدرت خرید مردم خود را حفظ کنیم.»

بدین ترتیب 50 درصد ذخایر ارزی کشورهای افریقایی در بانک مرکزی فرانسه نگهداری نخواهد شد. فرانسه در مواقع اضطراری همچنان به عنوان ضامن از این کشورها حمایت خواهد کرد.

کشورهای عضو "جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" از دوره استعمار فرانسه در سال 1945 تاکنون از «فرانک سی‌.اف‌.ای» استفاده کرده اند.

بنین، بورکینافاسو، کیپ ورت، ساحل عاج ، گامبی، غنا، گینه ، گینه بیسائو، لیبریا، مالی، نیجر، نیجریه، سنگال، سیرالئون و توگو 15 کشور عضو این جامعه اقتصادی هستند.خبرهای مرتبط