صادرات مرمر ترکیه به جهان

در طول سال گذشته 5 میلیون تن سنگ مرمر از ترکیه به چین صادر شد

صادرات مرمر ترکیه به جهان

در طول سال گذشته 5 میلیون تن سنگ مرمر از ترکیه به چین صادر شد. 

"مرمر آفیون" که در نزدیک به 500 مرکز تولید مرمر در شهرستان ایسجه حصار آفیون کاراحصار با سابقه بیش از سه هزار سال تولید می شود، به 120 کشور مختلف منجمله چین، هندوستان، آمریکا، عراق، فرانسه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی صادر می شود. 

بر اساس آمار اتاق صنایع و بازرگانی آفیون کاراحصار درآمد حاصله از صادرات مرمر در سال 2018 به میزان 109 میلیون و 250 هزار دلار و در سال 2019، 113 میلیون و 750 هزار دلار بوده است. 

 

 

 خبرهای مرتبط