سیر نزولی بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی فعالیت خود را با روند نزولی آغاز کردند

سیر نزولی بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی امروز سه شنبه 13 اوت 2019 کار خود را با روند نزولی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با کاهش 0.23 درصدی در سطح 369.54 واحد قرار گرفت.

همچنین ارزش شاخص‌ «داکس» بورس آلمان با کاهش 0.22 درصدی به 11.652.88 واحد افت کرد.

همچنین ارزش شاخص سهام «فوتسی-100» بورس لندن با 0.08 درصد کاهش به 7.221.48 واحد سقوط کرد.

شاخص «کک-40» بورس فرانسه با 0.29 درصد ریزش در سطح 5.296.54 واحد قرار گرفت.

شاخص «ایبکس-35» بورس اسپانیا با نزول 0.44 درصدی به 8.635.90 واحد و شاخص «ام‌.آی‌.بی-30» بازار بورس ایتالیا با کاهش 0.55 درصدی به 20.154.11 واحد افت کردند.خبرهای مرتبط