امور احداث 40 درصد خط لوله گاز طبیعی جریان شمال ـ 2 به اتمام رسید

شرکت گازپروم بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

1180029
امور احداث 40 درصد خط لوله گاز طبیعی جریان شمال ـ 2 به اتمام رسید

شرکت گاز طبیعی گازپروم روسیه امور احداث خط لوله 978 کیلومتری را که معادل 40 درصد پروژه گاز طبیعی جریان شمال ـ 2 می باشد، را به اتمام رساند.

در بیانیه کتبی صادره از سوی شرکت گازپروم اعلام گردید : آلکسی میلر رئیس گازپروم و سفیر کبیر فرانسه در مسکو در شهر سن پترزبورگ روسیه دیدار کردند.

در بیانیه مذکور ضمن اشاره به اینکه در این دیدار پروژه جریان شمالی ـ 2 مورد بررسی قرار گرفت گفته شد : گاز پروم 40 درصد امور ساخت پروژه جریان شمال ـ 2 را به اتمام رسانده است.

با پروژه جریان شمال ـ 2 که انتظار می رود هزینه ایی معادل 10 میلیارد یورو به همراه آورد، انتقال سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان مد نظر است.

در بین شرکای این پروژه که آمریکا ، اوکراین، لهستان و کشورهای بالتیک با اجرایی شدن آن مخالفت می کنند، دو موازات گازپروم، شرکتهای غربی مانند : شل، OMV ، Engie, Uniper و Wintershall نیز جای دارند.

گازپروم حدود 30 درصد 194 ممیز 4 میلیارد متر مکعب گازی که سال گذشته به اروپا صادر کرده بود، را از طریق اوکراین به این کشورها انتقال داده بود.خبرهای مرتبط