کمک مالی 900 هزار دلاری بانک جهانی به ترکیه

بانک جهانی، برای مقابله با بلایای طبیعی کمک مالی 900 هزار دلاری  ای را در اخیتار ترکیه قرار می دهد.

کمک مالی 900 هزار دلاری بانک جهانی به ترکیه

بانک جهانی، در راستای حمایت از انعطاف پذیری زیرساخت های حیاتی ترکیه و ایجاد حسیاست در مردم در قبال بلایای طبیعی کمک مالی 900 هزار دلاری  ای را در اخیتار این کشور قرار می دهد.

وزارت امور دارایی و خزانه داری  ترکیه متن این توافقنامه را در روزنامه رسمی منتشر کرده است.

بر این اساس، بانک جهانی، در پاسخ به  درخواست کمک مالی از ترکیه، با همکاری ژاپن  این کمک 900 هزار دلاری را در اختیار ترکیه قرار خواهد.خبرهای مرتبط