میزان تولید و صادرات خودرو ترکیه به بیش از یک میلیون رسید

صنعت خودروسازی ترکیه طی ده ماه گذشته 1 میلیون 298 هزار و 282 دستگاه وسیله نقلیه تولید کرده که از این تعداد 1 میلیون 99 هزار و 323 دستگاه خودرو صادر شده است

1086479
میزان تولید و صادرات خودرو ترکیه به بیش از یک میلیون رسید

انجمن صنعت خودروی ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: «صنعت خودروسازی ترکیه طی ده ماه گذشته 1 میلیون 298 هزار و 282 دستگاه وسیله نقلیه تولید کرده که از این تعداد 1 میلیون 99 هزار و 323 دستگاه خودرو صادر شده است.

در دوره ژانویه - اکتبر سال 2018، میزان کل تولید خودرو در ترکیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6 درصد کاهش یافته و به 1 میلیون و 298 هزار و 282 دستگاه کاهش یافته است.

وقتی تولید تراکتور به این رقم اضافه می شود، تولید کل صنعت خودرو به 1 میلیون 332 هزار و 726 دستگاه می رسد.

تولید خودرو در 10 ماه گذشته با 9 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل در حدود 858 هزار و 638 دستگاه بوده است. در دوره ژانویه-اکتبر سال گذشته 941 هزار و 359 خودرو تولید شده است.

در همین دوره میزان تولید خودروهای سنگین 18 درصد افزایش یافته است. در میزان خرید وسایل نقلیه تجاری 37 درصد ،خودروهای تجاری کوچک 39 درصد و در خودروهای تجاری سنگین 24 درصد کاهش به چشم می خورد.

همچنین در این دوره، میزان تولید کامیون های بزرگ 38 درصد، مینی‌بوس 6 درصد افزایش داشته است ولی در تولید کامیون 26 درصد و تولید کامیونت و اتوبوس یک درصد کاهش به چشم می خورد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، میزان خرید خودرو در دوره ژانویه-اکتبر سالجاری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، 32 درصد کاهش یافته و به 502 هزار و 156 دستگاه رسیده است.

در این دوره 379 هزار و 274 دستگاه خودرو در بازار به فروش رسیده است که در مقایسه با سال قبل 31 درصد کاهش یافته است.

فروش خودرو وارداتی 34 درصد و فروش خودرو تولید داخل نیز 23 درصد کاهش یافته است. سهم واردات در بازار خودرو 67 درصد است.

در دوره ژانویه-اکتبر سال جاری، کل صادرات خودرو از نظر تعداد در مقایسه با 10 ماه سال گذشته در حدود 1 میلیون و 99 هزار و 323 دستگاه بوده است. صادرات خودرو 5 درصد کاهش یافته و به 732 هزار و 142 مورد رسید.

کل صادرات خودرو ترکیه به 26.9 میلیارد دلار رسیده است.خبرهای مرتبط