استاندارد اند پورز چشم انداز اعتبار مالی ترکیه را "پایدار" اعلام کرد

موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری بلند مدت ترکیه برای ارز خارجی را کاهش داده و چشم انداز اعتبار مالی آن را "پایدار" اعلام کرد

1034692
استاندارد اند پورز چشم انداز اعتبار مالی ترکیه را "پایدار" اعلام کرد

موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز طی بیانیه ای، رتبه اعتباری بلند مدت ترکیه برای ارز خارجی را از "-BB" به "+B" کاهش داده و چشم انداز اعتبار مالی آن را "پایدار" اعلام کرد.

این موسسه رتبه اعتباری کوتاه مدت ترکیه برای ارز محلی و خارجی را نیز "B" تایید کرد.

در این بیانیه تصریح شده است که در صورت ایجاد و اجرای موفق برنامه تعدیل اقتصادی از سوی دولت ترکیه رتبه اعتباری آن قابل افزایش بوده و کنترل نرخ تورم نیز بر آن تاثیر خواهد داشت.

 خبرهای مرتبط