اعلام ارقام صارداتی ترکیه

موسسه دولتی آمار و وزارت گمرک و بازرگانی ارقام تجارت خارجی را اعلام کرد

اعلام ارقام صارداتی ترکیه

میزان صادرات ترکیه در ماه مارس سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با قید افزایشی به میزان 7 ممیز 7 درصد به 15 میلیارد و 587 میلیون دلار رسید.

موسسه دولتی آمار و وزارت گمرک و بازرگانی ترکیه آمار موقت تجارت خارجی در ماه مارس را اعلام کردند.

بموجب این آمار، میزان صادرات ترکیه در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 8 ممیز 9 درصد افزایش یافته و به 41 میلیارد و 185 میلیون دلار رسیده است.خبرهای مرتبط