تعداد مسافرین فرودگاه های استانبول طی یک ماه بالغ بر 8 میلیون مسافر شد

تعداد مسافران در فرودگاه‌های آتاترک و صبیحه گوکچن استانبول در نخستین ماه سال جاری نسبت به ماه ژانویه سال گذشته 1 میلیون و 772 هزار و 430 نفر افزایش یافته و به 7 میلیون و 949 هزار و 992 نفر رسید

909755
تعداد مسافرین فرودگاه های استانبول طی یک ماه بالغ بر 8 میلیون مسافر شد

بر اساس داده های اداره کل مدیریت میادین هوایی دولتی ترکیه، تعداد مسافران در فرودگاه‌های آتاترک و صبیحه گوکچن در استانبول در نخستین ماه سال جاری نسبت به ماه ژانویه سال گذشته 1 میلیون و 772 هزار و 430 نفر افزایش یافته و به 7 میلیون و 949 هزار و 992 نفر رسید.

بر اساس این داده‌ها، ماه گذشته 5 میلیون و 247 هزار و 975 مسافر به ترتیب 1 میلیون و 598 هزار و 841 نفر در پروازهای داخلی و 3 میلیون و 649 هزار و 134 نفر نیز در پروازهای خارجی از فرودگاه اتاترک استفاده کرده‌اند.

همچنین در ماه گذشته 2 میلیون و 702 هزار و 17 مسافر به ترتیب 1 میلیون و 856 هزار و 34 نفر در پروازهای داخلی و 845 هزار و 983 نفر نیز در پروازهای خارجی برای ورود و خروج از فرودگاه صبیحه گوکچن استفاده کرده‌اند.

گفتنی است در دوره مشابه در سال گذشته از این دو فرودگاه 6 میلیون و 177 هزار و 562 مسافر استفاده کرده بودند.خبرهای مرتبط