وزیر اقتصاد ترکیه: رکورد جدیدی در صادرات ثبت خواهیم کرد

نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه تاکید کرد در سال 2018 هر ماه رکورد جدیدی در زمینه صادرات ثبت خواهد شد و با سرعت تمام و گام‌های راسخ به سمت هدف 169 میلیارد دلاری خود پیش خواهیم رفت.

وزیر اقتصاد ترکیه: رکورد جدیدی در صادرات ثبت خواهیم کرد

نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به پیشرفت چشمگیر کشور در زمینه تجارت و صادرات گفت: "آخر این ماه، میزان صادرات کشور را اعلام خواهیم کرد. در سال 2018 هر ماه رکورد جدیدی ثبت خواهد شد".

وی همچنین اظهار داشت:

"رکورد تاریخی جدیدی در هفته گذشته به ثبت رساندیم. در دوره 12 ماهه 157.6 میلیارد دلار صادرات انجام دادیم. آخر ماه جاری، از این میزان نیز بالاتر خواهد رفت. با سرعت تمام و گام‌های راسخ به سمت هدف 169 میلیارد دلاری خود پیش خواهیم رفت. 

بانک جهانی درباره رشد اقتصادی ترکیه (برای سال 2017) تجدید نظر و رقم جدید 6.7 درصد را اعلام کرده است. این چهارمین تجدیدنظر بانک مذکور در مورد رشد اقتصادی ترکیه است. به احتمال زیاد پیش‌بینی جدید، نیز تغییر خواهد یافت". خبرهای مرتبط