وزیر بهداشت تونس در ماراتن حمایت از بیماران سرطانی درگذشت

سلیم شاکر وزیر بهداشت تونس به هنگام دویدن در چارچوب یک برنامه دو و میدانی به نفع بیماران سرطانی دچار سکته قلبی شده و درگذشت

823708
وزیر بهداشت تونس در ماراتن حمایت از بیماران سرطانی درگذشت

سلیم شاکر وزیر بهداشت تونس به هنگام دویدن در چارچوب یک برنامه دو و میدانی به نفع بیماران سرطانی دچار سکته قلبی شده و درگذشت. 

وزیر 56 ساله پس از 500 متر دویدن دچار سکته قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان نظامی درگذشت. 

یوسف شاهد نخست وزیر تونس در رابطه با فوت شاکر گفت: "یک انسان اصیل، یک برادر خیر و یک دوست و همکارم را از دست دادم." 

برنامه ماراتن روز یکشنبه با هدف یاری به بیمارستان سرطانی کودکان در شهر ساحلی نبیل در شمال تونس ترتیب یافت.

 خبرهای مرتبط