آکفن هلدینگ ترکیه سهم خود درشرکت خدمات فرودگاهی را واگذار کرد

شرکت آکفن هولدینگ درآمد حاصل از این واگذاری سهام را برای سرمایه گذاری 6.7 میلیارد لیر در ترکیه استفاده خواهد کرد

آکفن هلدینگ ترکیه سهم خود درشرکت خدمات فرودگاهی را واگذار کرد

شرکت آکفن هلدینگ ترکیه که در زمینه ساخت‌وساز املاک و مستغلات و احداث زیرساخت‌های شهری، تصفیه آب و دفع پساب، مبادله انرژی، خدمات لجستیک، مدیریت فرودگاه و ترابری دریایی فعالیت دارد برای  سهم 8 درصدی خود در  شرکت خدمات فرودگاهی ترکیه‌ (تاو ایرپورت هولدینگ) «TAV» با شرکت ایرپورت پاریس قراداد واگذاری سهام امضا کرد. 

شرکت آکفن هولدینگ درآمد حاصل از این واگذاری سهام را برای سرمایه گذاری 6.7 میلیارد لیر در ترکیه استفاده خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره «اکفن هلدینگ» در رابطه به توافقنامه واگذاری سهام این هلدینگ گفت: مرحله نخست ماجرای بیست ساله تاو ایرپورت هولدینگ به پایان رسید. تاو یک شرکت ترکیه ای است و به همین عنوان باقی خواهد ماند. هر شهرند ترکیه ای حق دارد با این شرکت جهانی افتخار کند.خبرهای مرتبط