تیمی از ثروت جهان در اختیار تنها 1 درصد جمعیت است

کشورهای سوئیس و لختن اشتاین بالاترین رقم ثروت سرانه را بخود اختصاص داده اند

507187
تیمی از ثروت جهان در اختیار تنها 1 درصد جمعیت است
etiyopya açlık krizi.jpg

تنها یک درصد از جمعیت جهان، 47 درصد از ثروت جهان را در اختیار دارند.

در گزارشی با عنوان توزیع ثروت جهانی در سال 2016 که از سوی شرکت مشاوره ای " Boston Consulting" منتشر شده است، در سال 2013 یک درصد از جمعیت جهان 45 درصد ثروت دنیا را در اختیار داشته اند و این ارقام روز بروز در حال افزایش بوده و فاصله طبقاتی بین فقیر و ثروتمند هر روز بیشتر از پیش می گردد.  

بر اساس این گزارش، آمریکا با 8 میلیونر در رده اول میلیونرهای جهان قرار دارد. چین با 2 میلیونر و ژاپن با1 میلیونر رده های بعدی را بخود اختصاص داده اند.

در ادامه این گزارش آمده است که کشورهای سوئیس و لختن اشتاین بالاترین رقم ثروت سرانه را بخود اختصاص داده اند.  خبرهای مرتبط