افزایش ۲۰۷ درصدی صید ماهی در ترکیه

صادرات محصولات دریایی در ترکیه افزایش می یابد

390755
افزایش ۲۰۷ درصدی صید ماهی در ترکیه

صادرات محصولات دریایی ترکیه، طی ۱۰ سال اخیر، ۲۰۷ درصد افزایش داشته است.

صادرات محصولات دریایی که سال ۲۰۰۵، ۳۷ هزار و ۶۵۵ تن بوده است، سال ۲۰۱۴ به ۱۱۵ هزار و ۶۸۲ تن افزایش یافته است.

در این میان، با بررسی مقدار تولید ماهی های دریایی که بیشترین مقدار صید در ترکیه را دارند، ماهی کیلکا، در رده اول قرار میگیرد.

در میان ماهی هایی که در ترکیه صید می شود، میتوان از کفال، کفال قرمز، صدف، حلزون دریایی، میگو و ماهی مرکب نام برد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط