رشد اعتباری بانکهای ترکیه در ربع اول سال ۲۰۱۵

موسسه رتبه بندی اعتبار مالی فیچ ریتینگز از رشد اعتباری متوسط در ربع اول سال ۲۰۱۵، تاثیر مثبتی بر روی بخش بانکداری داشته است

رشد اعتباری بانکهای ترکیه در ربع اول سال ۲۰۱۵

موسسه رتبه بندی اعتبار مالی فیچ ریتینگز اعلام کرد که رشد اعتباری متوسط در ربع اول سال ۲۰۱۵، تاثیر مثبتی بر روی بخش بانکداری داشته است.

در گزارش منتشره از سوی این موسسه آمده است، این وضعیت از مشکل ساز بودن بیلان مالی بانکها جلوگیری کرده و خطرات ناشی از عدم توازن در اقتصاد ماکرو را کاهش داده است.

بر اساس این گزارش تمامی بانکهای ترکیه رشد ۱۵ الی ۲۰ درصدی در سال جاری را مورد هدف قرار داده و داده های ربع اول سال نیز این نشانگر تحقق این اهداف میباشد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط