علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه در لندن

معاون نخست وزیر ترکیه با محافل مالی ملاقات خواهد نمود

علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه در لندن

معاون نخست وزیر ترکیه که با محافل مالی ملاقات خواهد نمود، با وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی انگلستان دیدار خواهد کرد.

علی باباجان به محافل مالی در رابطه با اقتصاد و استراتژی ترکیه طی ریاست ادواری اش در گروه جی ۲۰، توضیحاتی ارائه خواهد نمود.

علی باباجان گفت: "وضعیت اخیر اقتصاد ترکیه، انتظاراتش از آینده، طرحهایی که در دستور کارمان داریم، همه و همه را بر زبان می آوریم ولی در عین حال می دانیم که از اول دسامبر ترکیه به صورت رسمی، رئیس ادواری گروه جی ۲۰ خواهد بود. اولویتها، اسول کاری و اهدافمان در ریاست ادواری گروه جی ۲۰ رانیز با مخاطبینمان در میان می گذاریم. "


برچسب ها:

خبرهای مرتبط