نتیجه تحقیقات شرایط درآمد و زندگی

مبلغ کمکهای انسانی ایالات متحده امریکا به غزه، جمعا ۱۱۸ میلیون دلار گردید

نتیجه تحقیقات شرایط درآمد و زندگی

سازمان آمار ترکیه داده های "تحقیقات شرایط درآمد و زندگی ۲۰۱۳" را منتشر کرد.

تفاوت درآمد میان فقیرترین ۲۰ درصد و ثروتمند ترین ۲۰ درصد در ترکیه طی سال ۲۰۱۳، ۷.۷ برابر شده است.

این تفاوت سال گذشته، ۸ برابر بود.

بر اساس داده های سال ۲۰۱۳، افرادی که در گروه ۲۰ درصدی با بیشترین درآمد میباشند،  سهمشان ۴۶.۶ درصد از درآمد کل و گروهی که دارای کمترین درآمد میباشند، سهمشان ۶.۱ درصد از درآمد کل میباشد.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط