نرخ ارز و سهام در بازار ترکیه

یک دلار امریکا از 2 لیره و 14 قوروش و یورو نیز از 2 لیره و 90 قروش معامله می شود

نرخ ارز و سهام در بازار ترکیه

شاخص صد ملی بورس استانبول، روز را با 79 هزار و 326 پوئن آغاز کرد.

شاخص صد ملی بورس استانبول، روز را با 925 پوئن افزایش از 79 هزار و 326 پوئن به پایان برده بود.
در بازار آزاد یک دلار امریکا به نرخ 2 لیره و 14 قوروش و یورو نیز به نرخ 2 لیره و 90 قروش معامله می شود.
بر اوراق سهام، 1 ممیز 18 درصد افزوده شد.
بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح 8 ممیز 52 درصد است.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط