نتایج انتخابات محلی ترکیه چه تاثیری بر سیاست خارجی ترکیه خواهد داشت؟

نتایج انتخابات محلی ترکیه چه تاثیری بر سیاست خارجی ترکیه خواهد داشت؟

انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه در حالی به پایان رسید که حزب جمهوریخواه خلق توانست برنده انتخابات 3 شهر بزرگ آنکارا، استانبول و ازمیر شود. 

در این انتخابات، برای هر استان یک شهردار کل انتخاب شد که شهرداری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های دیگر، تحت نظر او اداره می‌شوند.

در استانبول شهردار فعلی استانبول، اکرم امام اوغلو بار دیگر برنده انتخابات شد. 

در آنکارا هم منصور یاواش، شهردار فعلی پایتخت که او هم از حزب جمهوریخواه خلق است، با قاطعیت آرا بار دیگر به عنوان شهردار برگزیده شد.

ازمیر نیز از دیرباز پایگاه حزب جمهوریخواه خلق است و همان گونه که انتظار می‌رفت در ازمیر نیز حزب جمهوریخواه خلق برنده شد.

میزان مشارکت مردم ترکیه در انتخابات این دوره هم بالا بود. در این انتخابات حدود 77 درصد از واجدین شرایط شرکت داشتند. 

این تعداد اگرچه 7 درصد کمتر از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بود ولی جزو نرخ‌های مشارکت بالا در جهان محسوب می‌شود.

دلیل این مشارکت بالا این است که مردم واقعاً رای خود را هم در نتیجه انتخابات و هم در روش اداره کشور، موثر می دانند.

از دیگر ویژگی‌های انتخابات ترکیه، حضور آزادانه احزاب گوناگون با سلائق مختلف سیاسی و فکری است. 

به عنوان مثال در این انتخابات بیش از 30 حزب کاندیدا داشتند که هر کدام بخشی از جامعه ترکیه را نمایندگی می کردند: از اسلامگرایان تا لائیک‌ها و از احزاب ملی‌گرا تا کردها و حتی حزب کمونیست ترکیه.

در این برنامه به ارزیابی نتایج انتخابات محلی ترکیه بر سیاست خارجی ترکیه از دیدگاه دکتر محمد کوچ کارشناس مسایل خاورمیانه پرداختیم.