ترکیه با تلاشهایش در گوزل یورت، موضع خود در مدیترانه را به شکلی قویتر نشان میدهد

farsca_aa_infografik_turkiye_guzelyurt_restlesmesi_ile_akdenizdeki_durusunu_pekistirdi.jpg

ترکیه با تلاشهایش در گوزل یورت، موضع خود در مدیترانه را به شکلی قویتر نشان میدهد


برچسب ها: ترکیه , مدیترانه , قبرس , گوزل یورت