سومین شناور ذخیرهسازی و گازرسانی ال ان جی ترکیه وارد دریای مدیترانه شد

Gemi.jpg

این کشتی که به عنوان واحد ذخیره سازی و گاز رسانی ال ان جی شناور (FSRU) مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در پایانه ساروس FSRU خدمت خواهد کرد، وارد دریای مدیترانه شد.


برچسب ها: دریای مدیترانه , سومین شناور ذخیرهسازی و گازرسانی ال ان جی , FSRU , واحد ذخیره سازی و گاز رسانی ال ان جی شناور