حلقه جدیدی از زنجیره کودتا در آفریقا

Darbe.jpg

قاره آفریقا طی سال‌های اخیر به دنبال کودتای ارتش گابن و طرح مجدد مداخله نظامی صحنه چندین کودتا شده است


برچسب ها: گابن , زنجیره کودتا در آفریقا