افزایش میزان صادرات نفت ایران در سال جاری

Petrol.jpg

صادرات نفت ایران طی یک دهه اخیر تحت تاثیر تحریم‌های آمریکایی، توافق هسته‌ای و همه‌گیری کرونا دچار افت و خیزهای زیادی شده، اما در سال جاری نشانه‌‌هایی از افزایش این میزان به چشم می‌خورد.


برچسب ها: توافق هسته‌ای , صادرات نفت ایران , همه‌گیری کرونا , تحریم‌های آمریکایی , افزایش صادرات نفت