تاسیس مدرسه برای کودکان یتیم سوری

وقف کمکهای انسانی آزادی و حقوق انسانی، برای کودکان سوری بین سنین 4 الی 6 سال که پدرشان را در جنگ داخلی سوریه از دست داده اند، یک مدرسه پیش دبستانی در شهر کیلیس تاسیس کرد. 70 کودک یتیم سوری، در این مدرسه آموزش دیده و 6 روز در هفته با سرویس به این مدرسه میروند. این کودکان که کل روز را با معلمانشان سپری میکنند، عصر هر روز با سرویس به خانه هایشان میروند

تاسیس مدرسه برای کودکان یتیم سوری

وقف کمکهای انسانی آزادی و حقوق انسانی، برای کودکان سوری بین سنین 4 الی 6 سال که پدرشان را در جنگ داخلی سوریه از دست داده اند، یک مدرسه پیش دبستانی در شهر کیلیس تاسیس کرد. 70 کودک یتیم سوری، در این مدرسه آموزش دیده و 6 روز در هفته با سرویس به این مدرسه میروند. این کودکان که کل روز را با معلمانشان سپری میکنند، عصر هر روز با سرویس به خانه هایشان میروند

 


برچسب ها: کودکان سوری , کودکان یتیم سوری