دست یاری سربازان ترک به خانواده سوری در مرز ترکیه

یک سوری که در خارج از روستای سورکه واقع در شمال عفرین زندگی میکند، به مرز ترکیه آمده و ابراز داشت که در این منطقه چند خانواده سوری زندگی میکنند. وی ابراز داشت که هیچ غذایی برای خوردن ندارند. بر همین اساس سربازان ترک وارد عمل شدند. بسته های کمکی که از سوی هلال احمر ترکیه ارسال شده بود، بر خودروی زرهی "خارپشت" بار زده شد. خانواده سوری از سربازان تشکر کرده و ابراز داشتند که پس از آغاز عملیات شاخه زیتون، زندگیشان راحت تر شده است.

دست یاری سربازان ترک به خانواده سوری در مرز ترکیه

یک سوری که در خارج از روستای سورکه واقع در شمال عفرین زندگی میکند، به مرز ترکیه آمده و ابراز داشت که در این منطقه چند خانواده سوری زندگی میکنند. وی ابراز داشت که هیچ غذایی برای خوردن ندارند. بر همین اساس سربازان ترک وارد عمل شدند. بسته های کمکی که از سوی هلال احمر ترکیه ارسال شده بود، بر خودروی زرهی "خارپشت" بار زده شد. خانواده سوری از سربازان تشکر کرده و ابراز داشتند که پس از آغاز عملیات شاخه زیتون، زندگیشان راحت تر شده است.


برچسب ها: سربازان ترک , مرز ترکیه , خانواده سوری