نقاشیهای پر مفهوم در سوریه از سوی هنرمندان گرافیتی ترکیه

هنرمندان گرافیتی ترکیه، در شهرستان عزز سوریه بر روی دیوارهایی که در نتیجه حملات رژیم اسد و د اعش ریخته شده اند، نقاشیهایی ترسیم میکنند.

نقاشیهای پر مفهوم در سوریه از سوی هنرمندان گرافیتی ترکیه

هنرمندان گرافیتی ترکیه، در شهرستان عزز سوریه بر روی دیوارهایی که در نتیجه حملات رژیم اسد و د اعش ریخته شده اند، نقاشیهایی ترسیم میکنند.

 


برچسب ها: حملات رژیم اسد , گرافیتی , دیوارهای سوریه