زنان بخش شرقی دریای سیاه و روز جهانی زن

زنان در بخش شرقی دریای سیاه، علی رغم شرایط سخت طبیعی، در همه فصلهای سال، به کار ادامه داده و مورد تقدیر واقع میشوند. این زنها که برای از میان برداشتن سختیهای زندگی و امرار معاش کار میکنند، روز 8 مارس نیز، همانند دیگر روزهای ویژه سال، بدون وقفه به کار ادامه میدهند

زنان بخش شرقی دریای سیاه و روز جهانی زن

زنان در بخش شرقی دریای سیاه، علی رغم شرایط سخت طبیعی، در همه فصلهای سال، به کار ادامه داده و مورد تقدیر واقع میشوند. این زنها که برای از میان برداشتن سختیهای زندگی و امرار معاش کار میکنند، روز 8 مارس نیز، همانند دیگر روزهای ویژه سال، بدون وقفه به کار ادامه میدهند


برچسب ها: دریای سیاه , 8 مارس , سختیهای زندگی , روزهای ویژه سال , روز زن