ترکهای قرقیزستان، سنت خود را فراموش نمیکنند

ترکهای قرقیزستان، سنت خود را فراموش نمیکنند

ترکهای قرقیز که سال 1982 از مراتع پامیز در افغانستان مهاجرت کرده و به ترکیه کوچ کرده اند، بیش از 30 سال است که در شهرستان ارچیش استان وان زندگی میکنند. این ترکها، سنتهای خود رافراموش نکرده اند.


برچسب ها: افغانستان , ترکهای قرقیز , کوچ به ترکیه