روز جهانی دریای کاسپین و فُک‌های در حال انقراض

روز جهانی دریای کاسپین و فُک‌های در حال انقراض

یکی از گونه‌های جانوری که جمعیت آن رو به کاهش است جمعیت فک خزری است که در حال حاضر فقط صد هزار قلاده فک خزری در دریاچه خزر زندگی می‌کنند


برچسب ها: روز جهانی دریای کاسپین , فُک‌های در حال انقراض