موزه دیدنی موزائیکهای زئوگمای غازی آنتپ

موزه موزائیک زئوگمای شهر غازی آنتپ ترکیه، طی 3 روز تعطیل به مناسبت روز 19 می، عید یاد آتاترک و عید ورزش و جوانان و روزهای پایان هفته گذشته، از سوی 7 هزار و 741 تن بازدید شد.

موزه دیدنی موزائیکهای زئوگمای غازی آنتپ

موزه موزائیک زئوگمای شهر غازی آنتپ ترکیه، طی 3 روز تعطیل به مناسبت روز 19 می، عید یاد آتاترک و عید ورزش و جوانان و روزهای پایان هفته گذشته، از سوی 7 هزار و 741 تن بازدید شد.


برچسب ها: موزه دیدنی , موزائیکهای زئوگما , معرفی ترکیه - موزه زئوگما - غازی آنتپ , غازی آنتپ