مراسم عروسی قرقیزها در وان ترکیه

ترکهای قرقزستان که در شهرستان ارجیش استان وان ترکیه زندگی میکنند، با پایبندی به سنت صدها ساله خود، با لباسهای محلی، غذاهای ویژه و بازی "بوزکاشی"، لحظات زیبا و خوشی برای میهمانان خود فراهم میکنند.

مراسم عروسی قرقیزها در وان ترکیه

ترکهای قرقزستان که در شهرستان ارجیش استان وان ترکیه زندگی میکنند، با پایبندی به سنت صدها ساله خود، با لباسهای محلی، غذاهای ویژه و بازی "بوزکاشی"، لحظات زیبا و خوشی برای میهمانان خود فراهم میکنند.


برچسب ها: عروسی قرقزستان , مردم قرقزستان در وان , بازی بوزکاشی