آغاز رویداد «تبریز 2018» در ایران

رویداد «تبریز 2018» پایتخت گردشگری جهان اسلام، امروز در این شهر با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران آغاز شد و با انجام برنامه های مختلف به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. (

آغاز رویداد «تبریز 2018» در ایران

رویداد «تبریز 2018» پایتخت گردشگری جهان اسلام، امروز در این شهر با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران آغاز شد و با انجام برنامه های مختلف به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.


برچسب ها: روحانی , رئیس جمهور ایران , رویداد تبریز 2018 , تبریز پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی