رقص در هوا با دو چرخ

8 راننده تیم "بلک لاینر" نمایش موتوکروس که در کل دنیا بسیار مشهور میباشد، در هشتاد و پنجمین نمایشگاه بین المللی ازمیر برای اولین بار در مقابل تماشاگران ترک به نمایش پرداختند. 

رقص در هوا با دو چرخ

8 راننده تیم "بلک لاینر" نمایش موتوکروس که در کل دنیا بسیار مشهور میباشد، در هشتاد و پنجمین نمایشگاه بین المللی ازمیر برای اولین بار در مقابل تماشاگران ترک به نمایش پرداختند. 


برچسب ها: موتورسیکلت , موتوکروس , نمایش با موتور