حضور اصغری فرهادی، ترانه علیدوستی و عوامل فیلم "فروشنده" روی فرش قرمز جشنواره کن

اصغر فرهادی، ترانه علیدوستی و شهاب حسینی به همراه سایر دست اندرکاران فیلم "فروشنده"، روی فرش قرمز جشنواره فیلم کن در فرانسه

حضور اصغری فرهادی، ترانه علیدوستی و عوامل فیلم "فروشنده" روی فرش قرمز جشنواره کن

شنبه شب، فرش قرمز جشنواره کن شاهد حضور هنرمندان ایرانی بود. اصغر فرهادی، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی و عوامل فیلم "فروشنده" روی فرش قرمز جشنواره کن بودند.


برچسب ها: فرش قرمز جشنواره فیلم کن , ترانه علی دوست , فیلم فروشنده , اصغر فرهادی