ایزدیها "عید چهارشنبه سرخ" را جشن گرفتند

ایزدیهای عراق که معتقدند اولین چهارشنبه ماه آوریل بر اساس تقویم رومی، مقدس میباشد، برای جشن گرفتن "عید چهارشنبه سرخ"، در معبد لالش گرد هم آمدند.

ایزدیها "عید چهارشنبه سرخ" را جشن گرفتند

ایزدیهای عراق که معتقدند اولین چهارشنبه ماه آوریل بر اساس تقویم رومی، مقدس میباشد، برای جشن گرفتن "عید چهارشنبه سرخ"، در معبد لالش گرد هم آمدند.


برچسب ها: معبد , ایزدیها , جشن چهارشنبه سرخ