تظاهرات فلسطینیان در سالگرد اعلام موافقت بریتانیا با تاسیس کشور اسرائیل

مردم فلسطین به مناسبت صدمین سالگرد صدور بیانیه "بالفور" (اعلام موافقت بریتانیا با تاسیس کشور اسرائیل) مقابل دیوار حائل در شهر بیت اللحم کرانه باختری اشغالی، تظاهرات کردند. سربازان اسرائیلی به مقابله با معترضان پرداختند.

تظاهرات فلسطینیان در سالگرد اعلام موافقت بریتانیا با تاسیس کشور اسرائیل

مردم فلسطین به مناسبت صدمین سالگرد صدور بیانیه "بالفور" (اعلام موافقت بریتانیا با تاسیس کشور اسرائیل) مقابل دیوار حائل در شهر بیت اللحم کرانه باختری اشغالی، تظاهرات کردند. سربازان اسرائیلی به مقابله با معترضان پرداختند.


برچسب ها: فلسطین , اعلامیه بالفور , بالفور