ماجرای "ماتروشکا" از کارخانه تا فروش

ماتروشکا که در قرن نوزدهم برای رشد ذهنی کودکان در روسیه طراحی شده بود، به شکل نشانه این کشور تبدیل گردید. مراحل ساخت ماتروشکا را در این گالری مشاهده میکنید.

ماجرای "ماتروشکا" از کارخانه تا فروش

ماتروشکا که در قرن نوزدهم برای رشد ذهنی کودکان در روسیه طراحی شده بود، به شکل نشانه این کشور تبدیل گردید. مراحل ساخت ماتروشکا را در این گالری مشاهده میکنید.


برچسب ها: روسیه , ماتروشکا , نماد روسیه