حمایت مردم هلند از غوطه شرقی

در شهرهای مختلف هلند، تظاهرات همبستگی برای حمایت از مردم غوطه شرقی برگزار شد

حمایت مردم هلند از غوطه شرقی

در شهرهای مختلف هلند، تظاهرات همبستگی برای حمایت از مردم غوطه شرقی برگزار شد


برچسب ها: هلند , غوطه شرقی , حمایت مردم هلند از سوریه