آتش سوزی کشتی ها در تنگه کرچ هنوز مهار نشده است

آتش سوزی کشتی ها در تنگه کرچ هنوز مهار نشده است

آتش سوزی کشتی ها در تنگه کرچ  که منجر به مرگ 14 دریانورد منجلمه 4 دریانورد ترک شده است، پس از 22 روز هنوز مهار نشده است


برچسب ها: آتش سوزی , کشتی , تنگه کرچ