سقوط بالگرد نظامی در افغانستان

بالگرد نظامی متعلق به افغانستان در حاشیه رودخانه هریرود در شهرستان فیروز کوه ولایت غور واقع در مرکز کشور سقوط کرده است

2139935
سقوط بالگرد نظامی در افغانستان

بالگرد نظامی متعلق به افغانستان در کرانه رودخانه‌ای در استان غور این کشور سقوط کرد.

بالگرد در حاشیه رودخانه هریرود در شهرستان فیروز کوه ولایت غور واقع در مرکز کشور سقوط کرده است.

تا کنون در مورد وجود و یا عدم وجود تلفات جانی سانحه اطلاعاتی ارایه نشده است.خبرهای مرتبط