136 مهاجر غیرقانونی افغان از ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند

در ادامه روند استرداد مهاجران غیرقانونی از ترکیه، 136 تبعه افغانستان با هواپیما از استان آغری به کشورشان بازگردانده شدند

1990893
136 مهاجر غیرقانونی افغان از ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند

در ادامه روند استرداد مهاجران غیرقانونی از ترکیه، 136 تبعه افغانستان با هواپیما از استان آغری به کشورشان بازگردانده شدند.

این مهاجران غیرقانونی افغان پس از طی مراحل قانونی به کشور متبوع خود مسترد شدند. امسال در مجموع 12 هزار و 839 شهروند افغان که به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند به کشورشان بازگردانده شده اند.

ترکیه از ابتدای سال جاری تا کنون 39 هزار و 576 مهاجرن غیرقانونی از کشورهای مختلف را به کشورشان بازگردانده است.

همچنین از شهر مرزی آغری نیز از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع 2 هزار و 59 مهاجر غیرقانونی خارجی مسترد شده‌اند.خبرهای مرتبط