فروش نفت و گاز طبیعی سوریه توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ

گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ نفت استخراج شده از میادین واقع در رمیلان و دیرالزور را به شرکت‌های خارجی در کشورهای مختلف می‌فروشد.

1938261
فروش نفت و گاز طبیعی سوریه توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ


پ.ک.ک/ی.پ.گ برای تامین مالی خود نفت و گاز طبیعی سوریه را می‌فروشد
گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ نفت استخراج شده از میادین واقع در رمیلان و دیرالزور را به شرکت‌های خارجی در کشورهای مختلف می‌فروشد.

میادین نفت و گاز طبیعی در شرق رود فرات در سوریه تحت کنترل گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ قرار دارند. این گروه تلاش می‌کند نفت استخراج شده از میادین واقع در استان‌های رمیلان و دیرالزور را به شرکت‌های خارجی در کشورهای مختلف بفروشد.
شرکت نفتی جزیره وابسته به پ.ک.ک/ی.پ.گ تعداد زیادی شرکت زیرمجموعه‌ دارد که فعالیت‌های اکتشاف و استخراج نفت انجام می‌دهند. این شرکت‌ها توسط تروریست‌هایی که قبلا در عراق فعالیت داشته‌اند، مدیریت می‌شوند.
اخیرا مشحص شد که شاهوز حسن، سرکرده ارشد گروه تروریستی پ.ی.د مدیر شرکت نفتی جزیره بوده و با شرکت‌هایی در کشورهای مختلف برای فروش نفت سوریه تماس‌های گرفته است.
حسن نیز مانند بسیاری از سرکردگان پ.ی.د/ی.پ.گ در سوریه، در گذشته در عراق فعالیت داشته است. وی در سال 1994 به پ.ک.ک پیوسته و به‌دنبال بروز جنگ داخلی در سال 2011، فعالیت‌های خود را زیر نظر پ.ی.د/ی.پ.گ که شاخه پ.ک.ک در سوریه است، ادامه داد.
او در سال 2017 به سمت ریاست خودخوانده پ.ی.د مصوب شده و تا سال 2020 در این مسند ماند. وی برای تامین مالی پ.ک.ک/ی.پ.گ نفت و گاز طبیعی در سوریه را به فروش رساند.
وزیر امور خارجه رژیم سوریه در دسامبر سال گذشته با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا و پ.ک.ک/ی.پ.گ را که از ذکر نام این گروه خودداری کرد، به سرقت نفت و گاز طبیعی سوریه متهم کرد.
به اعتقاد کارشناسان، پ.ک.ک/ی.پ.گ با حمایت آمریکا در سوریه فعالیت می‌کند و از طریق شرکت‌هایی که تاسیس کرده است، خود را تامین مالی کند تا حضور خود در این منطقه دائمی شود.خبرهای مرتبط