گمرک نخجوان تابع گمرک آذربایجان شد

کمیته گمرک دولتی جمهوری خودمختار نخجوان تابع کمیته مرکزی گمرک آذربایجان شد

1912976
گمرک نخجوان تابع گمرک آذربایجان شد

کمیته گمرک دولتی جمهوری خودمختار نخجوان تابع کمیته مرکزی گمرک آذربایجان شد.

الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان دستور لغو کمیته گمرک دولتی جمهوری خودمختار نخجوان را امضا کرد.

واحدهای وابسته به این کمیته پس از این تابع اداره کل گمرک نخجوان خواهند بود که تازه تاسیس شده و در زیرمجموعه کمیته گمرک دولتی آذربایجان می‌باشد.

بنابراین، کمیته گمرک که زیر نظر رئیس مجلس ملی جمهوری خودمختار نخجوان بود، مستقیماً تابع دولت مرکزی باکو خواهد بود.

پیش از این، سرویس امنیت دولتی جمهوری خودمختار نخجوان لغو و به دولت مرکزی متصل شده بود.

اداره امور داخلی جمهوری خودمختار نخجوان، که وابسته به آذربایجان است، اما قانون اساسی خود را نیز دارد، توسط رئیس مجلس انجام می شود.خبرهای مرتبط